Chef & Sommelier

Всички артикули с марката C&S са произведени от Kwarx.

Това е комбинация от най-качествените съществуващи стъклени материи, съчетани с висока чистота на прозрачност. Посудата с тази марка е изключително изискана, а чашите са от несравнимо бистро стъкло, което ги отличава от всички останали.

Този вид стъкло, позволява чашите да запазват блясъка си след всяко миене.Това е нов вид изключително прозрачна и чиста материя. Направени са лабораторни тестове с над 2000 индустриални миенета, без да бъдат забелязани промени в качествата и свойствата стъклото.

ПРОДУКТИ Chef & Sommelier