Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 25.05.2018 г. влиза в сила Общ европейски регламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (ОРЗД).

В тази връзка Ви молим да се запознаете с актуалната политика за поверителност (линк).

С уважение,
„РОБЕРТА“ ЕООД


Dear clients,

We would like to inform you that as of 25th May 2018 a regulation in EU law on data protection and privacy comes into force.

In order to become familiar with the new changes and procedures, please read out the current privacy policy (link).

Sincerely,
“ROBERTA” EOOD